मृत्युजस्तो सून्दर र सत्य सिर्जना संसारमा अर्को के छ ?

मृत्यु कविता-२

ठाकुर बेलवासे

विरक्ति
सिर्जनाको स्रोत हो भने
विरक्ति
मृत्युको पनि स्रोत हो
भन्नुहोस्
मृत्युजस्तो सून्दर र सत्य सिर्जना
संसारमा अर्को के छ ?

… तर मानिस
त्यही सिर्जनादेखि
किन भयभित छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित समाचार

Back to top button