जेठी मरी, साली ल्याएँ, ऊ पनि मरी

उनका नचिम्लिएका आँखाले प्रश्न गरेझैँ लाग्यो, ‘काखको बच्चा ?’